Comitésmemberen 2019

 

1. Rei vun lénks no riets: Claude Laugs, Annick Mathay, Anja Seil an Betty Monteiro Pereira

2. Rei vun lénks no riets: Michèle Lentz, Annette Schmitz an Andrea Wimmer

(net op der Foto Yves Arend an Frédéric Resne)